quạt trần nhập khẩu
 

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB

16,000,000 

– Bảo hành quạt trần lên đến 36 tháng
– Đổi mới quạt trần trong vòng 30 ngày
– Miễn phí vận chuyển và lắp đặt
– Sử dụng và trải nghiệm sản phẩm thực tế
– Bảo dưỡng quạt trần định kỳ 1 năm 2 lần

Mô tả

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB

 • 44″ blade span
 • 6-speed LED remote control with receiver*
 • Three weather-resistant blades
 • Integrated light fixture uses two 50-watt mini-candelabra halogen bulbs
 • Removable no-light plate
 • Snugger-mount
 • Approved for damp locations**

* Controls recommended for indoor use only
** BS finish not recommended for outdoor use

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

 • Dimensions
  • A: 12.6″
  • B: 10.0″
  • C: 9.6″
  • D: 9.9″
 • RPM range: 130-280
 • High speed amps: 0.50
 • Energy Star: No
 • Warranty: Limited lifetime motor warranty

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB
Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB

Quạt trần Emerson Curva Sky-CF144ORB

Photos

 • Quat-tran-Emerson-Curva-Sky-CF144ORB